филозофија

Часлав Д. Копривица: Философ и идеолог(ија)

Хајдегеров антисемитизам се не заснива на хипотези о повијести бића, већ је он, будући одавно познат у Хајдегеровој изведби ретуширан повијеснобићевном реториком

Андреас Кинегинг: Основне црте европског конзервативизма и критичка мисао Леа Штрауса

Андреас Кинегинг је, на предавању у просторијама Института за европске студије, тражио начин да савремену Европу врати хришћанској етичкој традицији, коју доживљава као Платонову филозофију прилагођену ширим масама