Факултет драмских уметности

Студентски парламент ФДУ разочаран одсуством казне за професора Ненада Прокића

Студентски парламент очекује од Факултета да у што краћем року направи и примени Правилник којим ће се онемогућити сексуално узнемиравање, уцењивање и било какви облици злостављања