Толстој

Мило Ломпар: Достојевски и питање Бога

У једном писму Достојевски каже да га је читавог живота мучило само једно једино питање – питање о Богу. Оно је било сржни предмет његове мисли и његове имагинације