стопа сиромаштва

Бошко Мијатовић: Одакле Влади податак о стопи сиромаштва од 7,2% у 2017. години?

Мени је, у ствари, смешно ово лицитирање врло сличним процентима, јер знам да се не ради о егзактном бројевима већ о доста грубим проценама, тако да један или чак два процента могу бити сматрана статистичком грешком Advertisements