Слободан Мијушковић

Саша Панчић: И ведрина је поглед на свет

Неоколонијална западна уметност, ојачана нарастајућим дигиталним моћима, постаје програмирана мода, у политичком, корпоративном, квазиидеолошком смислу, а слобода стваралаштва се сматра субверзивним чином