Рада Стијовић

Рада Стијовић: Језичко путовање Метохијом

Ни Гораждевац ни Србобран, као ни Дечани, не налазе се на Косову већ су смештени у, како се обично каже – питомој (по природним благодетима и лепоти) Метохији

Рада Стијовић: Кулин бан је писао ћирилицом

Ова прича о тзв. босанчици не може да се односи на Кулинову повељу из још једног разлога – повеља није писана брзописним типом ћирилице већ уставном ћирилицом, којом су писали и православни Срби у Србији и ван ње

Рада Стијовић: Косовац, не Косовар

Ваљевац је од Ваљево, Јањевац од Јањево, Смедеревац од Смедерево, Панчевац од Панчево, Браничевац од Браничево, Тетовац од Тетово и сл. Тако је и Косовац од Косово

Рада Стијовић: Двострука негација у језику

У математици двострука негација даје позитиван резултат. У језику, међутим, не мора да буде тако, а обично и није, ради очувања смисла исказа и духа српског језика

Рада Стијовић: Слово о језику – по Пе-еС-у

Посебан проблем представља писање страних скраћеница. То је могуће чинити изворном латиницом или преобликовано, нашом ћирилицом. У неким случајевима страни модел не омогућава пресловљавање на ћирилицу

Професорка Љиљана Чолић о отуђењу српских топонима и атропонима на Косову и Метохији

Словенско-српска топонимија на Косову и Метохији треба да буде заштићена и пред међународном јавношћу, а резултати њеног истраживања треба да постану саставни део образовног програма у Србији

Рада Стијовић: Нови том Речника српско(хрватско)г језика

Предлог је да се Речник српског књижевног и народног језика САНУ ради у дигиталној верзији, а да се настави израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ

Рада Стијовић: О презименима

Проблем је, с једне стране, у томе што је врло тешко, вероватно и немогуће, знати за свако презиме како гласи његов изворни акценат. С друге стране, постоје презимена која се изговарају на два начина