психо-историјски рат

Андреј Фурсов: Битка за смисао историје

Битка за историју је најважнија битка организационог рата у психо-сфери, који историју подрива у неколико праваца, укључујући и психо-ударе по историјском сећању, идентитету и традиционалним вредностима