просветари

Словенија: Прети отказ просветарима који одбијају тестирање и маску

Неоправдано одбијање тестирања сматраће се кршењем обавезе из радног односа, што значи да се издаје писмено упозорење пред отказ или покреће поступак отказа, а исто важи и ако запослени одбије да носи маску