неолиберализам

Дијего Фузаро: Еразмус – генерација робова без сталног места рада и живљења

Kапиталистичка логика ствара привид да је повољност и еманципативна прилика оно што је у ствари осуда и проклетство за бескласне слојеве мондијализације, за ту децу неког нижег бога

Маја Т. Искјердо: Капитал против плућа планете

Амазонија је највећа тропска шума, највеће рударско подручје и главни биоенергетски резерват на планети. То је једна од рајских територија наше планете, већ вековима угрожена од оних којима је профит религија

Сохеил Асефи: Право на град или Техеранска неолиберална градска управа

Мохамад Галибаф је службовао као генерални директор града, водио је градску владу као корпорацију и третирао је град као производ. Његов начин управе, друштвена структура и просторни развој одсликавају неолибералну визију слободнотржишне утопије Исламске републике

Александар Живковић: Мит о привредном расту и „реформи“ јавног сектора

У новембарском броју Le Monde diplomatique пажњу су ми привукла два чланка која разбијају популарне неолибералне митове. Први, француског економисте Жана Гадреа, „Раст – култ који нестаје“, и, други, домаћег социолога, истраживача јавног сектора у Србији, Вука Вуковића, „Кроз пустињу и прашуму идеолошких мистификација“.

Пјер Бурдије: Суштина неолиберализма (1998)

Шта је неолиберализам? Програм уништења свих друштвених структура способних да представљају препреку логици чистог тржишта. Да ли је заиста свет економије толико јасан и савршен поредак, како нам говори доминантни дискурс? Да ли је то поредак који неуморно развија логику… Read More ›