МХЕ

Декан Шумарског факултета Ратко Ристић: Мале хидроцентрале – добар бизнис за уски круг, лош за Србију

Цена такве енергије је два до три пута већа од класичних начина производње и то је добар пословни потез за јако мали и ексклузиван број људи, оценио је градњу МХЕ декан Шумарског факултета Ратко Ристић

Јово Вукелић: Зауздана Србија – сви извори воде биће спроведени у црне цеви

Никаква корист од производње струје употребом ових водотокова не може надоместити ово огромно убијање правог живота, уништавање флоре и фауне, гашење  свих облика биљног и животињског света и потпуног осиромашења човекове животне средине