Момир Радић

Црна Гора: Поднет први захтев за оцену уставности Закона о слободи вероисповести

Београдски адвокати Миленко и Момир Радић упозоравају да применом овог Закона „наступа извесност неотклоњивих последица“ укључујући сужавање достигнутог нивоа људских права и права на уживање верских слобода