Милош Обилић

Радован Пилиповић: Нека српска исходишта хрватске културе (гусле, ћирилица et cetera)

Код учених римокатоличких писаца XVII и прве половине XVIII века важан је податак да су своја богословска дела објављивали ћирилицом и да су свој језик идентификовали као словински, илирички, али често и као српски