Меша Селимовић

Милана Бабић: Меша Селимовић – двострука парадигма

Оно што га засигурно издваја, и по чему је Селимовић посебна књижевна појава, јесте уграђивање потпуно модерних поступака: психоанализе, егзистенцијализма, камијевски побуњеног човјека у романескну структуру која се бави прошлошћу