Мегалополис

Слободан Владушић: Одбрамбени модернизам и културна герила у доба Мегалополиса

Судбина нам зависи од тога да ли ћемо овладати вештином одбрамбеног модернизма – да ли ћемо бити у стању да стварамо модерне приче и слике у којима ћемо неговати хуманистичке вредности и национални идентитет