Коста Новаковић

Радисав Ристић: Олуја – неистинама против истина

Господин Новаковић избегава и овог пута, као што је то чинио и раније, да открије изворе, односно доказе, да су Крајишници пружали снажан отпор хрватској армади у заштити избегличке колоне