Косовац

Рада Стијовић: Косовац, не Косовар

Ваљевац је од Ваљево, Јањевац од Јањево, Смедеревац од Смедерево, Панчевац од Панчево, Браничевац од Браничево, Тетовац од Тетово и сл. Тако је и Косовац од Косово