Коридор 92

Божидар Зечевић: Видовдан генерала Талића

Велики биоскопски успех филма Балканска међа (2019) потврђује да и наша публика радо гледа овакве филмове, али да их наш филмски естаблишмент упорно избегава