Комерцијална банка

Јован Пјешчић: Продаја Комерцијалне банке – последице

Уколико госпођа Табаковић као гувернер НБС није дала сагласност на ову продају, сматрам да има пуно право да у доброј вери и према свом најбољем знању не одобри ову трансакцију