Илија

Александар Лома: Поимање времена у епским традицијама старих Индијаца и Срба

У старој Грчкој родио се модерни човек, којега карактерише историјско, праволинијско сагледавање тока времена. За слику света архајског човека карактеристично је строго разграничење сакралног и профаног