Иван В. Лалић

Матија Бећковић: Рушење Његошеве капеле – највећа уметничка побуна у СФРЈ

Деценијама је поводом рушења Капеле на Ловћену вођена најзначајнија дебата која се икада водила око једног споменика и покренута „суштинска питања естетике, теорије уметности и културне историје”

Иван В. Лалић: Византија

Да ли ће потребне бити изневерене слике / Наше љубави, и стражари у пустињи / Са песком у плућима, тај оскудни језик несреће, / Брза казна за зрелост, досуђен пораз?