Ивановић Јарак

Јован Мирић: Траума Николе Б.

Веровање тадашњих Срба да је свет добар, праведан и смислен – и да мора бити такав – било је угрожено тиме што им је, „ни кривим ни дужним“, нанета тежа повреда; настала је крупна неравнотежа у њиховој вери