ЗУОВ

На седници Националног просветног савета повучен предлог о „родно осетљивом“ језику

Само доношење Закона о родној равноправности контрадикторно је, будући да у Закону о очувању српског језика и ћириличког писма једна од ставки која је већ ступила на снагу јесте да се забрањује политички маркетинг