ЗПП

Политика: Шта је спорно у изменама и допунама Законa о парничном поступку

Реч је о системском закону, на основу кога се воде грађански спорови, а адвокати наглашавају да предложене измене погодују банкама и великим адвокатским канцеларијама