Зоран С. Радовановић

Зоран С. Радовановић: Страдање цркве и народа у мачванском селу Дреновац 1914. године

Велико су зло: насиљем, убиством, паљевином, пљачкањем починили војници царске бивше Аустро-Угарске војске. Више су свирепства починили, него ли негда Турци, или чак Монголи, Авари и други дивљи народи