Зоран Ивошевић

Зоран Ивошевић: Значење запослености и евиденције тог стања

Ако се разлике у појмовном значењу запослености и незапослености укрсте са смањењем броја становништва, чему је и Србија изложена, долази до евиденцијалног раста запослености иако га у стварности нема

Зоран Ивошевић: Замрзнути стање, а не конфликт

Забрињава што Србији још не пада на памет да поступи по Бечкој конвенцији о уговорном праву, иако би стављање Бриселског споразума ван снаге било и озбиљно упозорење органима тзв. Косова да преузете обавезе испуњавају