Златко Хаџидедић

Златко Хаџидедић: Нације и конфликти на Балкану

Како се историјске грешке не би стално понављале, требало би подизати свест да су национални идентитети које данас гаје балкански народи наметнути, а не аутохтони, сматра Хаџидедић