Зеленило Београд

Политика: Масакриран дрворед у центру Београда

Топинг метода је пример давно превазиђене праксе орезивања, која се више не користи нигде у свету. У свим градовима САД ова метода је строго забрањена, а у неким државама за овакво орезивање се наплаћује казна од 1.800 долара по стаблу