„За партију и Тита“

Књига Немање Девића „За партију и Тита“: Међаш између идеолошке и стварне историје

Књига је настала као проширена верзија ауторове докторске дисертације. Њени основни токови су декомунизација, ослобађање српских партизана комунистичке хипотеке и поглед на Србе као логорашку, страдалну нацију