Закон о сезонским радницима

Марио Рељановић: Сви радници су привремени, само је НАЛЕД ту на неодређено

Основна идеја је да се дејство Закона о сезонским радницима прошири на што већи број делатности. Нови закон примењиваће се, поред пољопривреде, у грађевинарству, угоститељству и туризму