Закон о парничном поступку

Данас: Нови Закон о парничном поступку крај за масовне тужбе против банака?

Смисао измена закона је да се смањи број предмета у судовима или бар да се заустави пристизање нових и то пре свега тужби против банака, истакао је председник Ефективе Дејан Гавриловић