закон о насиљу у породици

Тања Игњатовић: Одговор М. Ђурковићу или Ко је насилник

Поводом текста Мише Ђурковића „Насилнички закон“, од 18. новембра Није лако уопштавати карактеристике учинилаца насиља у породици и у партнерским односима. Они потичу из различитих друштвенo-екoнoмских и oбразoвних слoјева, на психoлoшким тестoвима честo прoлазе бoље негo њихoве жртве. Окружење их… Read More ›

Усвојени закони о спречавању насиља у породици и негирању геноцида

Скупштина Србија усвојила је Закон о спречавању насиља у породици којим се уводе хитне мере које предвиђају удаљавање насилника из породице и забрану приласка жртви, као и професионално-дисциплинску одговорност за службенике који не буду поступали у складу са законом.