Закон о експропријацији

Љиљана Богдановић: Феудална управа

Влада обећава мед и млеко, законски ред и поредак, али неспорно је да дискреционо право из Закона о експропријацији јесте поље великих искушења и за најсавесније и најправичније