Закон о акцизама

Скупштина Србије усвојила измене Закона о личној карти

Новина јесте уписивање у чип личне карте, сертификата за електронску идентификацију, на основу чега лична карта представља средство за идентификацију на даљину