Жика Матуркић

За половину „Београђанке” град тражи 20,6 милиона евра

Град од новог власника захтева да се обавеже да неће променити намену ове непокретности, имајући у виду да Палата „Београд” ужива статус претходне заштите