еротика

Духовна хајдучија: Порнографизација свакодневице

Окружени порнографизованим кулисама света, људи постају с почетка пренадражени, а временом све мање осетљиви и десензбилисани за еротику; њихова идеја пожељног, привлачног и узбудљивог се изопачује