Европска армија

Марк Штефан Петерс: Кључна реч – Европска армија

У оквиру НАТО савеза, чија је стварна сила одвраћања у великој мери почивала, и још увек почива, на војном тешкашу САД, Западна Европа раније је била заштићена