Дунав

Слободан Петковић: Илузије о одбрани од леда

С појавом и трајањем леденог таласа на подручју Србије појавио се и лед на рекама, као неминовна природна појава. У вези с тим, појавиле су се и изјаве надлежних о мерама одбране од леда. Будући да у тим изјавама има… Read More ›