Друштво и сукоб

Срђан Шљукић, Марица Шљукић: Недељивост територије са посебним културним значајем

Случај Косова и Метохије показује да укрштање носећих идентитетских митова на одређеној територији (Косовски митови за Србе, мит о моралној изабраности за Запад) чини сукоб дугим, интензивним и готово нерешивим