Дража Михајловић

Владимир Умељић: Дубока раскољеност и трагични усуд Милана Недића

Недић је преживео окупацију и доживео повлачење побеђених окупационих трупа, али не и суђење пред националним судом. Захваљујући томе његова историјска улога остаје спорна и мотиви не до краја разјашњени