Далиборка Мучибабић

Политика: Обданиште на простору Старог сајмишта

Председник Савеза јеврејских општина Србије сматра да је недолично било шта отварати на Сајмишту јер је то стратиште које треба да буде посвећено свима који су на том месту изгубили живот