Гордана Ђерић

Гордана Ђерић: О језику транзиције и смени дискурсних режима

Са озбиљнијим друштвеним ломовима, готово по правилу се мења и језик, као и кључне речи које означавају промену свеукупне парадигме. Тиме се ствара нови поредак дискурса Advertisements