Владимир Мајевски

Владимир Мајевски: Смрт владике Николаја

Однос црквене власти према владики за време последњих година његова живота био не само небратски, него је често прелазио у отворено непријатељство према великом имену и популарности владике Николаја