Византија

Богдан Златић: На путу ка Његошу или Чему Видовић у оскудно време

Нико се код нас није бавио Његошем као Жарко Видовић – пришао му је као прави научник, јер је покушао да га схвати и као његов савременик, али и као човек који је преживео калварију судара и распада две цивилизације

Александар Дугин: Фирентинска унија – од Другог ка Трећем Риму

Тешко је бити Трећи Рим. Бити Царство, народ катехона, народ-катехон. Али, Руси ни не траже неку једноставну судбину. Ми желимо нешто велико – зато и јесмо велики

Иван В. Лалић: Византија

Да ли ће потребне бити изневерене слике / Наше љубави, и стражари у пустињи / Са песком у плућима, тај оскудни језик несреће, / Брза казна за зрелост, досуђен пораз?

Антоније Фарчић: Да ли је постојао краљ Томислав? (II)

Сматрајући да је нужно да се јавност упозна са радом српског историчара, националног, просветног и културног радника Антонија Фарчића, доносимо други део чланка „Да ли је постојао краљ Томислав?“

Сергеј Комаров: Истамбул – град упозорење

Човек може бесконачно да шета старим Градом. Али је најлепше седети на клупи преко пута Свете Софије и размишљати о томе какви људи су ходали овом земљом и колико догађаја је она доживела

Промоција књиге Ивана Стевовића „Византијска црква“

Важна, стратешки важна – ако се осврнете пут Косова – видећете и зашто важна струка,  историја уметности, према Стевовићевој оцени, скрајнута је и јавно перципирана као занимација за згубидане

Александар Лазић: Историја као учитељица пропасти

  Прво ћу цитирати неколико пасуса, а ви пробајте да замислите о којој је држави реч (уместо правог имена земље у цитатима писаће ДРЖАВА): „Најважнија драгоценост ТЕ ДРЖАВЕ био је Бог.“