вештачка материца

Духовна хајдучија: Кликери у космичкој прашини

Потпуно негирање природног поретка знак је обезбожења, а тиме и обесмишљавања постојања. Но, без смисла немогуће је истрајавати, па сведочимо бујању парарелигијских феномена, којима се затрпава предворје ништавила