Бокељи

Никола Маловић: Бокељи као поморци под руском царском заставом

Руси тек под Петром Великим бродовима знатније излазе на море. У огромном подухвату учествовали су Бокељи, почев од Матије Змајевића у служби Петра Великог до Војновића у служби царице Катарине Друге