блокада

Бошко Мијатовић: Америчка поморска блокада Кине?

Друга могућност, о којој се у САД доста говори, јесте поморска блокада Кине од стране САД, усмерена на економско исцрпљивање. Јер, највећи део кинеског и извоза и увоза иде поморским путем