Алексаднар Вучић

Данас: Вучићеви подаци о зарадама мртво слово на папиру

Неупоредиво је на начин, како је Вучић то учинио, сагледавати висину примања грађани Србије у односу на суседе у региону, упозорио економиста Милан Ковачевић