Аеродром Константин Велики

Држава преузима нишки аеродром

Градско веће Ниша усвојило одлуку којом се имовина, оснивачка и управљачка права, као и сертификати и уговори Аеродрома „Константин Велики” поверавају држави Србији на управљање