Јелена Ковачевић: Дрина

Србе сам у Дрини тражила и ја сам исто дуго у брда гледала. / Наша брда са леве стране и наша брда са десне стране / Дрина је увезала

Фото: Емилија Јосиповић

Ишла сам много пута до Дрине.
И сваки пут Дрина је била црвена.
То није била хладна вода зелена, уместо воде текла је крв
и Дрина је увек била црвена.
Под њом није лежала земља, почивао је прах српских тела
чврсто укопан и за ветар тежак.
И вирове сам њене посматрала. Из њих су излазили људи и
леђима окренути мени дуго у брда гледали.
Дозивали су разна имена, мајке, оца, жене, детета, можда.
Дуго у ноћ дозивање је трајало и вир је још једном људе под воду закопавао.
У Дрину сам улазила.
Тело сам крвљу помазала и по праху костију газила,
Србе сам у Дрини тражила и ја сам исто дуго у брда гледала.
Наша брда са леве стране и наша брда са десне стране
Дрина је увезала.
Између нас границе нема.Categories: Аз и буки

Tags: , ,

1 reply

  1. Drina je centralna srpska reka isto kao što su i Morave. Sa obe strane žive Srbi kao i na njihovom ishodištu i ušću. Jesu Sava i Dunav naše najveće reke i Srbi žive sa obe strane save i na njenom ušću, ali ne na izvoru.Tako je i sa Dunavom.

Оставите коментар