Отворено писмо јавности Србије: Да ли ће наше школе постати електронски логор?

Који податак ће бити тајан, ако се сви подаци о једној личности, подједнако афирмативни и негативни, буду прикупљали, обрађивали и трајно чували?

Извор: Печат

Шта је у питању?

У овом тренутку, а све на основу приче о дигитализацији образовања, у школе се, путем новог законодавства иза кога стоји Влада Србије, уводе електронски дневници, а ученицима треба да се додели ЈОБ (јединствени образовни број), који треба да их прати од вртића до факултета, али и касније. Ми, долепотписани, сматрајући ово непосредним ударом на приватност и слободу личности, шаљемо ово отворено писмо јавности и све људе добре воље позивамо да нам се придруже у борби за очување основних људских права.

Дигитализација и људска права

Процес дигитализације, ма како га неко оправдавао разлозима техничког и економског прогреса, мора да се одвија у границама уставних одредби о људским правима. Заштита личних података о деци мора имати апсолутни приоритет у односу на захтеве дигитализације, а свако прикупљање, а нарочито коришћење личних података о деци и њиховим породицама мора се свести на минимум, уз испуњење строгог техничког и правног контролног механизма у корист даваоца података.

Најављено је да ће се подаци о деци и њиховим породицама, пошто се при упису деце дају и бројни подаци о породичном статусу, здравственом стању, користити не само у школске сврхе, већ ће се ови подаци трајно архивирати у личној бази података, заједно са подацима о професионалној каријери, личним примањима итд, па ће корисници ових података бити и други државни органи (нпр. Национална служба запошљавања), а посредно и компаније. Насупрот томе, члан 42 став 2 Устава Србије прописује да „забрањена је и кажњива употреба података о личности изван сврхе за коју су прикупљени,” па сходно томе родитељ не може дати држави генералну сагласност за прикупљање и коришћење података о детету, већ само за школске сврхе.

Трајна стигматизација

Уз то, члан 18 Устава Србије прописује да се свако људско право, па и право на заштиту података о личности може законом ограничити само изузетно. Стварање ЈИСИП-а (Јединственог информационог система у просвети) претвара право на заштиту података о личности у изузетак, док ограничење овог права, под оправдањем нужности дигитализације, постаје правило. Који податак ће бити тајан, ако се сви подаци о једној личности, подједнако афирмативни и негативни, буду прикупљали, обрађивали и трајно чували? Посматрано из угла установе брисања осуде у кривичном законодавству, ЈИСИП делује као трајна стигматизација, због које ће лице осуђено на три године затвора бити у повољнијем положају него онај који је у пубертету правио инциденте у школи.

Притом, нема говора о техничким решењима који ће омогућити носиоцу података да приступајући систему спречи злоупотребу података и што је још важније да му омогући да се утврди прави виновник оваквог противправног акта, који неће моћи да се сакрива иза анонимног система. И најважније, не оставља се право избора лицима која не желе да се њихови  подаци о њиховој деци и породици електронски прикупљају, обрађују и чувају у јединственој електронској бази података, чиме се драстично угрожава право на достојанство и слободан развој личности.

Неколико питања

Од Владе Србије и Министарства просвете тражимо одговоре на следећа питања:

 1. Да ли испоручилац услуге електронског дневника и свих осталих елемената ЈИСИП-а поседује гаранцију о квалитету производа? Ко га је и када издао и до када траје? Да ли су те гаранције у складу са законима Србије и да ли су признати у Србији?
 2. Које сервере испоручилац користи за приступ и складиштење података, и да ли има валидне сертификате за све сервере са аспекта безбедности података?
 3. Која су то, таксативно, физичка и правна лица која имају права приступа серверу и са којим привилегијама (ролама)? Ко и како администрира исте?
 4. Који су то сертификати фирме која испоручује софтвер и провајдера услуга са аспекта привилегија  њихових радника? Да ли су њихови уговори са запосленима о заштити података употребљиви у нашем прaвном систему?
 5. Какав је протокол у случају њиховог напуштања фирме, неауторизованих рачунара, адреса, какав им је приступ ван радног времена, ван просторија фирме? Да ли постоји приватна мрежа и какво је администрирање исте? Какав је сертификат лица који врши администрирање сервера? Какав је протокол о замени админстратора, провајдера?
 6. Који су протоколи о заштити података од злонамерних програма (вируси, малвер, ворм, тројан…) у употреби?
 7. Какви су начини препознавања неауторизованог приступа, покушаја упада у систем као и протоколи у тим случајевима?
 8. Какви су протоколи о архивирању (backup) података као и сертификати о заштити архивираних података? Какав је попис сценарија у случају техничке хаварије као и хаварија изазваних природним непогодама локалног и глобалног карактера?
 9. Каква је доступност сервера? Какав је сертификат о доступности сервера и апликацији са аспекта времена као и права приступа? Који је списак адреса са којих се може приступити серверима, каква је заштита протока и складиштења података, који системи енкрипције што се у раду користе и на ком нивоу?
 10. Који су сертификати за ауторизацију приступа подацима из саме апликације? Који је списак дозвола (permission) са описом који подаци имају право да се прегледају и/или ажурирају? Какав је списак профила, као и број корисника (users) по сваком профилу (нпр. шта имају право да виде и раде родитељи, наставници, разредне старешине, јавне институције, трећа лица)?
 11. Какав је сертификат о антидатирању промена – да ли су дозвољене накнадне измене у прошлости, којим корисницима и у којим околностима?
 12. Постоји ли евиденција и лог-а о изменама? Постоји ли ревизија података (ко, када и шта мењао, приступао, гледао)?
 13. Који је списак дозвољених активности по профилу из апликације?
 14. Који је списак дозвољених активности директно над базом ван апликације по профилу?
 15. Какав је сертификат о провери аутентичности података?
 16. Који су протоколи и сценарији који су тестирани, и који су начини тестирања, као и списак свих тестираних сценарија? Који је протокол о развоју нове функционалности или дораде постојећег? Ко потврђује прихватљивост новог пословног процеса и протокол о начину испоруке (deploy-а)?

Понављамо питања, да се не изгуби из вида

Да ли постоји ванелектронска евиденција пресека стања – да ли се штампају сведочанстава, када и где се чувају и да ли се при употреби електронских података ради провера са одштампаним? На пример, код уписа на редовне студије може се десити да неко исправи податке уназад и тако неоправдано стекне права на штету других ђака. Да ли постоји озбиљна законска регулатива ко и за шта сме користити те податке? Да ли је познат коначан списак институција које имају право да користе податке, које податке и за какву сврху? Врло је битно како се проверава аутентичност тих података и ко је гарант истих (по ком сертификату). Да ли су познате процедуре у случају ненамерних грешака? Добар софтвер се управо по овоме препознаје. Какав је протокол у случају лоше унетог податка, лоше обрађеног податка? Нарочито је битно код накнадно уочене грешке: рецимо, уочи се грешка тек код уписа ученика на студије, а тамо постоји рок доставе докумената. Ко гарантује да ће се грешка исправити у потребном року и како се грешка исправља? У исправљању може да се крије или злоупотреба  (ако је процедура недовољно ригорозна) или немогућност да се грешка исправи на време  (ако је процедура сувише ригорозна). Каква је одговорност у случају цурења података? Какве су правне, моралне и финансијске последице ако се испостави да постоји употреба података на недозвољен начин, или ако су употребљени за нешто чему нису били намењени?

Позивамо Владу и Министарство просвете, науке и спорта Републике Србије да на наша питања одговори, а јавност да нам се придружи у борби за заштиту приватности.

Потписи

 • Др Владимир Димитријевић
 • Др Слободан Јанковић, Београд
 • Проф. др Александар Липковски
 • Проф. др Дејан Мировић
 • Проф. др Зоран Чворовић
 • Десимир Ћировић, дипломирани инжењер информатике
 • Александар Лазић, уредник портала Стање ствари

Опрема: Стање ствари

(Блог Владимира Димитријевића, 5. 3. 2020)Categories: Моба

Tags: , , , , , , , , , ,

6 replies

 1. Испада да је дигитализација личних података, оцена, сведочанстава и осталих евиденција које се воде у систему просвете, суштински проблем личне слободе и прекретница у историји која раздваја слободу од ропства и потпуне контроле. Нажалост, није тако. Слободу нам је одузео наш савремени, градски начин живота, наша зависност од испорука струје, воде, хране, зависност од запослења у државним службама јер наше образовање и бирократске вештине на тржишту вреде мање од било којег занатског посла. Наша борба против чипованих личних карата се завршила у тренутку узимања пасоша или саобраћајне дозволе. Такви документи су доступни само у чипованој верзији. Употребом компјутера и мобилних телефона сагласили смо се са системом тоталне доступности свих наших комуникација, интересовања, приватности. Рођењем смо прихватили доделу ЈМБГ-а. Невероватно је да ни ЧЕКА, УДБА, ОЗНА нису имале дигиталне картотеке, па ипак…
  Наше школе неће постати електронски логор, јер то већ јесу, јер су део свакодневног живота породице, друштва, државе, света. Свет је увелико постао електронски логор, а и логор у физичком, опипљивом, смислу те речи.
  Ипак, у политичком смислу је ефектније борити се против дигитализације у просвети, него против мултинационалног капитализма у привреди. Свака политичка странка може да обећа да ће, по доласку на власт, да укине електронски дневник или Бус-плус, али ко сме да да обећа оснивање државне развојне банке или национализацију стратешке индустрије. Па и кад дођу на власт, неће да укину ништа. Можда ће мало да реформишу, да дограде, да побољшају, све у интересу грађана, разуме се.

 2. Pre prjemnog na fakultet, po ocenama sam bio 55-i, na prijemnom prvi, ukupno peti.Posle toga ocene i sve ono sto je bilo u srednjoj skoli je bilo nevazno (i na samom prijemnom je vecina onoga sto sam ucio u skoli bilo irelevantno), a osnovnu je smesno i pominjati.Ne vidim koji je onda cilj ocuvanja svih tih podataka (od zabavista, gde nema ocena, a vaspitacica sumnjive strucnosti, to je jedno od omiljenih partijskih zaposlenja, treba u dosijeu da napise sta?), sta bi oni obuhvatali, osim ocena, a primer prijemnog na fakultet, koji sam naveo, samo pokazuje besmisao cuvanja i podataka o ocenama, osim ako ti dosijei nisu siri i ne predstavljaju jednu vrstu psiholoskog profila pojedinca (“karakteristike” iz vremena socijalizma), a zapravo vrstu drustvene “stigmatizacije”, npr. troublemaker – socijalno neprilagodjen, radi drzanja pojedinca u odredjenoj vrsti socijalne izolacije u odnosu na odredjene polozaje i zaposlenja.

  Sam tekst mi nije jasan.Pocinje sa kritikom same ideje, ali zavrsava sa tehnickim pitanjima ko, kako, sa kojim ciljem…Znajuci o kakvoj se drzavi radi, a sa retroaktivnim popravljanjem vec zakljucenih ocena sam imao iskustva i u vreme neelektronskih “pravih vrednosti”, tehnicka pitanja su vise od tehnickih, a zapravo stvar treba preseci i pre nego sto se dodje do njih.

 3. Taчно, управо тако наше школе постају електронски логори. Електронски дневници постоје у појединим земљама ЕУ већ одавно.
  Оно што је тренутно стопирано у ЕУ јесте примена мини рачунара познати као (iPad), који би требало да замене свеске па можда чак и књиге једног дана.Али нису стопирали из разлога немогућности набавке, већ полигон за пробу треба да буду земље као Румунија, Бугарска, Србија и друге а нацрт за нешто такво долази баш из те ЕУ чију примену треба да спроведе наша министарка која је иначе задужена за дигитализацију.
  Према томе то није напредак већ контрола.

 4. Ако се погледа ЗАКОН о информационој безбедности (даље ЗИБ) (“Службени гласник РС”, бр. 6 од 28. јануара 2016, 94 од 19. октобра 2017, 77 од 31. октобра 2019.) на линку http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2016/6/5/reg види се да електронски дневник треба одмах буде стопиран а министарс и бројна службена и стручна лица у оковима спроведени у истражни затвор због основане сумње да су починили више кривичних дела из Кривичног законика Републике Србије са казнама од једне до 2 деценије тешке робије.
  Наиме електронски дневник и информациони системи у просвети су ИКТ системи од посебног значаја према члану 6 ЗИБ и самим тим оператер ИКТ система од посебног значаја има посебно велике обавезе.
  Мере заштите ИКТ система од посебног значаја (члан 7. ЗИБ) се односе на:
  1) успостављање организационе структуре, са утврђеним пословима и одговорностима запослених, којом се остварује управљање информационом безбедношћу у оквиру оператора ИКТ система;
  2) постизање безбедности рада на даљину и употребе мобилних уређаја;
  3) обезбеђивање да лица која користе ИКТ систем односно управљају ИКТ системом буду оспособљена за посао који раде и разумеју своју одговорност;
  4) заштиту од ризика који настају при променама послова или престанка радног ангажовања лица запослених код оператора ИКТ система;
  5) идентификовање информационих добара и одређивање одговорности за њихову заштиту;
  6) класификовање података тако да ниво њихове заштите одговара значају података у складу са начелом управљања ризиком из члана 3. овог закона;
  7) заштиту носача података;
  8) ограничење приступа подацима и средствима за обраду података;
  9) одобравање овлашћеног приступа и спречавање неовлашћеног приступа ИКТ систему и услугама које ИКТ систем пружа;
  10) утврђивање одговорности корисника за заштиту сопствених средстава за аутентикацију;
  11) предвиђање одговарајуће употребе криптозаштите ради заштите тајности, аутентичности и интегритета података;
  12) физичку зaштиту oбjeкaтa, прoстoрa, прoстoриjа oднoснo зoна у кojимa сe налазе средства и документи ИКТ система и oбрaђуjу пoдaци у ИКТ систeму;
  13) заштиту од губитка, оштећења, крађе или другог облика угрожавања безбедности средстава која чине ИКТ систем;
  14) обезбеђивање исправног и безбедног функционисања средстава за обраду података;
  15) заштиту података и средства за обраду података од злонамерног софтвера;
  16) заштиту од губитка података;
  17) чување података о догађајима који могу бити од значаја за безбедност ИКТ система;
  18) обезбеђивање интегритета софтвера и оперативних система;
  19) заштиту од злоупотребе техничких безбедносних слабости ИКТ система;
  20) обезбеђивање да активности на ревизији ИКТ система имају што мањи утицај на функционисање система;
  21) заштиту података у комуникационим мрежама укључујући уређаје и водове;
  22) безбедност података који се преносе унутар оператора ИКТ система, као и између оператора ИКТ система и лица ван оператора ИКТ система;
  23) испуњење захтева за информациону безбедност у оквиру управљања свим фазама животног циклуса ИКТ система односно делова система;
  24) заштиту података који се користе за потребе тестирања ИКТ система односно делова система;
  25) заштиту средстава оператора ИКТ система која су доступна пружаоцима услуга;
  26) одржавање уговореног нивоа информационе безбедности и пружених услуга у складу са условима који су уговорени са пружаоцем услуга;
  27) превенцију и реаговање на безбедносне инциденте, што подразумева адекватну размену информација о безбедносним слабостима ИКТ система, инцидентима и претњама;
  28) мере које обезбеђују континуитет обављања посла у ванредним околностима.
  Све ово се документује у виду Акта о безбедности ИКТ система од посебног значаја (члан 8 ЗИБ).
  Ако се погледа ситуација у просвети видеће се да је електронски дневник најобичнија дигитална дивља градња која не задовољава ни минималне стандарде из ЗИБ.
  Ни Министарство просвете, науке и технолошког развоја нити иједна основна и средња школа а такође и факултети нема Акт о безбедности ИКТ система од посебног значаја а то је прво што су морали да ураде када су се одлучили за дигитализацију. Другим речима ако дође до инцидента неовлашћеног приступа базама података у било којој школи или на било ком факултету нико не може да одговара јер не постоји Акт о безбедности ИКТ система од посебног значаја. Нет треба сумњати да је инцидената било и да су стране опбавештајне агенције већ све податке из електронског дневника копирале јер им то и јесте посао.
  Крајње неодговорно понашање свих укључених у дигитализацију у Србији јер су буквално СРЉАЛИ у дигитализацију не разумевајући шта то значи.
  Ово што се ради је злочин против садашњих и будућих генерација.

  Погледати:
  http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2016/6/5/reg
  https://www.osce.org/sr/mission-to-serbia/404258?download=true
  https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/Model%20Akta%20o%20bezbednosti.pdf

  Подзаконска акта
  2.1 Уредба о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија: 13/2020-29
  2.2 Уредба о поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја: 11/2020-5
  2.3 Уредба о утврђивању Листе делатности у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја: 94/2019-51
  2.4 Уредба о криптобезбедности и заштити од компромитујућег електромагнетног зрачења: 57/2019-7
  2.5 Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја: 94/2016-22
  2.6 Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја: 94/2016-21
  2.7 Одлука о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности: 8/2020-9
  2.8 Правилник о подацима које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја: 9/2020-165
  2.9 Правилник о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима: 12/2017-13

  Акт којима је пропис основ доношења
  Одлука о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности: 8/2020-9
  Правилник о подацима које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја: 9/2020-165
  Уредба о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија: 13/2020-29
  Уредба о криптобезбедности и заштити од компромитујућег електромагнетног зрачења: 57/2019-7
  Уредба о поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја: 11/2020-5
  Уредба о утврђивању Листе делатности у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја: 94/2019-51

  Повезани пропис
  Закон о Безбедносно-информативној агенцији: 42/2002-17, 111/2009-35, 65/2014-99 (УС), 66/2014-3, 36/2018-33
  Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији: 88/2009-35, 55/2012-183 (УС), 17/2013-3
  Закон о електронским комуникацијама: 44/2010-3, 60/2013-74 (УС), 62/2014-29
  Закон о електронском потпису: 135/2004-6
  Закон о заштити података о личности: 97/2008-3, 104/2009-13 (др. закон), 68/2012-41 (УС), 107/2012-4, 87/2018-54 (др. закон)
  Закон о инспекцијском надзору: 36/2015-3, 44/2018-27 (др. закон), 95/2018-383
  Закон о одбрани: 116/2007-3, 88/2009-3, 88/2009-31 (др. закон), 104/2009-13 (др. закон), 10/2015-3, 36/2018-11
  Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала: 61/2005-8, 104/2009-6
  Закон о тајности података: 104/2009-13
  Кривични законик: 85/2005-30, 88/2005-51 (исправка), 107/2005-171 (исправка), 72/2009-53, 111/2009-36, 121/2012-3, 104/2013-3, 108/2014-3, 94/2016-7

  Акти са којима је пропис повезан
  Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године: 9/2020-38
  Закон о култури: 72/2009-3, 13/2016-3, 30/2016-3 (исправке), 6/2020-26
  Закон о туризму: 17/2019-50
  Закон о угоститељству: 17/2019-34
  Закон о основама система образовања и васпитања: 88/2017-3, 27/2018-3 (др. закон), 27/2018-22 (др. закон), 10/2019-5
  Закон о високом образовању: 88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7
  Закон о електронској управи: 27/2018-25
  Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова: 24/2018-47
  Уредба о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва: 68/2019-4
  Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године: 53/2017-41
  Стратегија за борбу против високотехнолошког криминала за период 2019–2023. године: 71/2018-49
  Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године: 33/2018-3
  Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину: 112/2017-8
  Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година: 96/2019-5
  Правилник о стручном усавршавању матичара: 105/2016-38, 21/2017 (исправка)
  Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе: 6/2017-6

 5. Придружујем се потписницима! Љиљана Чолић, редовни професор Београдског универзитета

 6. 20 година реформе основног образовања са једним јединим позитивним ефектом – изузетно побољшање материјалног стања главних реформатора.То и јесте разлог за најаву још снажнијег реформисања, претпостављам наредних 20 година.
  Зашто се реформисање односи пре свега на основну школу, а сада и на вртиће ?Средње школе су прилично поштеђене од реформаторске пенетрације.Одговор је једноставан :Кад се ришка, ришка се у темељ.Ако разришкамо темељ, средина и кров падају сами , дакле ту није потребно улагати ни енергију ни средства.
  Основни правци у којима се досада кретала образовна реформа јесу :
  1.Систематско уношење збрке и хаоса у наставне планове и програме под плаштом слободе , до степена анархије (како би другачије могла да се назове потпуна неусклађеност и потпуно одуство синхронизације у било ком смислу).То је појава да лева рука не зна шта јој ради десна.Дакле, свака сарадња и размена искустава у оквиру предмета од локалног до државног нивоа је немогућа, а о међупредметној сарадњи је смешно и говорити јер се на техницистички начин организују вишепредметни часови који се могу назвати једино камелеонским прилагођавањем наређењима која стижу са врха. Тако је свака стручна размена искустава спречена, а просветни радници оптерећени новинама до те мере да немају времена за размишљање.Тиме је испуњен задатак да се онемогући сваки облик темељног истраживачког рада и озбиљан приступ настави. Просветни радници су принуђени да непрекидно мењају игру под бичем новина , као у оном филму : И коње убијају, зар не.
  2.Систематско уношење бесмисла под плаштом потребе за уређивањем и непрекидно затрпавање просветних радника безбројним административним зачкољицама у виду стандарда, исхода, екстерног, интерног и самовредновања , без трунке шансе да јадници све то попамте и убутају у наставу , јер о некаквој логичној примени свих тих глупости заиста нема говора .Реч је о административном калабуџењу ради замајавања, скретања пажње са стварних проблема, менталном оптерећивању бескорисном табелизацијом чији садржај је гомила лажи и удворичких реченица ,мотивисаних страхом од просветне инспекције.Не сме се изоставити ни огромно губљење времена .Просветни радници су до те мере бомбардовани изменама, допунама, амандманима, партиципацијама, стандардизацијама, исходизацијама, попуњавањем табела, анкета, обукама, скупљањем бодова , да су им једини спас страни издавачи који прискачу у помоћ са читавим каталозима ( три килограма регистратора по предмету, лепо упакованих, да опереш руке па да узмеш)у којима су све те идиотарије до максимума разрађене , приказане као једино исправне, неопходне и незаобилазне, а у наставку материјала добија се план и програм са применом свих могућих бројева, словних ознака, са одредницом који се стандард где примењује, какав се исход очекује, све благоглагољиво, накрцано и набуџено , а затим се добију и разрађене припреме за сваки час , фантастично формализоване, табелизоване, административно потковане , идеалне за потурање и задовољавање формализма – основне наставничке техничке делатности.Збогом методико, збогом стручни раде, збогом проучавање, збогом надахнуто предавање.Ученик мора сам да дође до закључка о свему о чему нема појма, наставник је дужан да га питањима води ка закључку, а не да му предавачком методом намеће знање јер живимо у савременом добу и оптерећивање подацима је погрешан приступ, пошто деца све то могу да нађу на интернету.Колико сам ја упућена, обично нађу Тик Ток или им предавање одржи неки Бака Прасе , али и то је потребно савремено образованом детету.Како бисмо иначе могли да угрувамо онолико блејање о врстама и размерама насиља , до подизања насиља на трон националне особине , традиције , културе и најбитније едукације коју сваки наставник кроз бар 7 семинара мора да прође, како би у случају насиља преузео улоге школског полицајца и инспектора – profesorus universalis multidisciplinaris ,са безграничним потенцијалом за самоевалуацију у оквиру прогресивног курикулума. .Све што дете закључи знак је да су исходи остварени , чак и ако су закључци погрешни. Свако има право на грешку, уосталом тако се подстиче оригиналност и самосталност у раду што и јесте основни циљ добре наставе.Ништа не смета ако се Шопен и Бетовен сместе у данашњицу, па то ради и Палма, а он је посланик и дипломата.
  2.Давање слободе наставницима да , кад по правилима потпуне слободе осмисле план рада , потпуно слободно изаберу уџбеник, односно издавача, где по аутоматизму добијамо вешт систем корупције, од подмићивања готовим плановима, припремама , роковницима, календарчићима, приручницима које никад не читају, торбицама, кишобранима, спрејевима за дезинфекцију, до питања на такмичењима на која деца одговор могу да нађу једино у Клеттовим уџбеницима. Тако је profesorus multidisciplinarius дошао до нивоа asinus maxsimus.
  3. Све то је експлоатисање агресивних и ничим оправданих модуса за непрекидно штампање хрватских и аустријских уџбеника који су се показали као веома профитабилни за узак круг промотера и активиста измењивача.Имају ту лепе награде и послушни директори ,а нашим осиромашеним родитељима остају само избушени џепови .
  4. Све то се слива у врхунац контроле и мерења постигнућа ученика , наставника, директора и теткица на завршном испиту .Е ту смо тек добили форме и норме, кодове, матраге, богове, налепнице, кесице, идиотске тестове, падајуће платформе , правилнике , муштрање , нервирање , понижавање и покоравање , али и лепе паре из буџета за најобичније зафркавање.
  5.О обуци и стручном усавршавању све говори каталог који се распуцава од углавном бескорисног садржаја који омогућава људима блиским министарству не само дивну зараду ,него и да нас додатно дриблају и збуњују ( преживљене глупости типа прављење авиончића прескачем јер би заузеле превише простора), да нас условљавају да бацамо паре на котизације , и да их позитивно оцењујемо , како бисмо добили бодове са којима можемо да се сликамо, али без којих могу да нас уцењују.
  То су постигнућа за протеклих 20 година.Будући да је бесмисао постао видљив, трговина означена као срамотна , мора да се нађе нова трговачка ефектива.
  Тако долазимо до прокламације дигитализације .Наредити, спровести, наметнути и запретити.Размишљање непотребно и непожељно јер нас они који нам намећу потребу размишљања страховито даве и ружно причају о министарству и директору, а то руши углед наше школе.Ми смо добри и послушни, захвални политичким радницима који су нас преко везе запослили и нећемо да се бавимо никаквом политиком, немамо ми разлога да дискутујемо јер то уместо нас раде наши политички идоли, керамичари, електричари и шофери.И министар политиколог, а то је универзална струка.Наше је да спроведемо наређења.
  Дакле, ЈОБ ће бити и уведен и спроведен и напуњен свим врстама података, до најосетљивијих , о ученику и његовој породици.То нам је у наслеђу јер ОЗНА све дозна.Тако детаљни подаци могу да буду потребни једино неком настраном предатору који тражи најслабију карику за остваривање својих циљева, па ће мангупи бити употербљиви за едуковање у криминалним активностима, а најбољи и најпослушнији ученици, нарочито они из сиромашних породица за предаторе су право вишенаменско јањичарско благо.О осталим могућностима настраности, девијација и злоупотреба не желим ни да мислим, једино ми је бескрајно драго што сам из наставе прешла у библиотеку , јер бих себи одсекла и леву и десну руку и нос , да не могу да нашкрабам ни носом ничије поверљиве податке, нарочито не детиње.

Оставите коментар